...

....หวัดดีกลุ่มบ้านหมอทุกๆท่าน..++

....เจอกันงานท้ายเขื่อนนะคับ..++

....ขอให้โชคดีทุกท่านคับผม...+++

....พี..พระบาทคลาสสิค..++

.................++