ยังไงก็ขอความกรุณา ช่วยบอกต่อๆ กันด้วยน่ะครับ เพราะบางกลุ่มยังไม่ทราบว่าเลื่อนงาน ครับผม