อยากรู้ว่าขั้วไฟหน้า 59 มีไฟหรี่ป่าว
แล้วต้องมีขาจับหลอดฟิวส์ที่ส่องตาแมวด้วยรึป่าว

เท่าที่เคยได้ยินมา จะไม่มีไฟหรี่และมีขาจับหลอดฟิวส์ไว้ส่องตาแมว
ช่วยแนะนำหน่อย
ต้องการเก็บงานเดิมๆ