ขอเชิญร่วมประชุมประจำเดือน วันที่ 6 กันยายน 2551 เวลา 19.00 น. ที่ Big C แล้วเจอกันครับ