วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551

เวลา 9.00 น. เริ่มทำการลงทะเบียนรถเข้างาน พร้อมรับของที่ระลึก(จำนวนจำกัด)
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนประกวดรถคลาสสิค
o รถเดิม (แยกประเภทชาย-หญิง)
o ความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
o ค่าลงทะเบียนประกวดรถ 50 บาท
เวลา 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. ร่วมกิจกรรมหน้าเวที
เวลา 21.00 น. มอบรางวัลและแลกของที่ระลึก
เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551

เวลา 9.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 13.00 น. ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีและรับแจกวัตถุมงคล หลวงพ่อสง่า


สนใจร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณเล่ 086-3030876
คุณโด่ง 089-9637964
คุณโอ 083-2349920


em97