พี่เป้ดาคงไม่ได้ไป....ชีอูดโคราชหรอกพี่ไว้เจอกันที ่ซับป่าว่านดาว่าจะไปพร้อมพวกพี่ๆนะเออเกือบลืมไปซับป่าว่านวันไหนบอกดาด้วยนะพี่.....ขอ บคุณครับ