30-31 สิงหาคม 2551 ร.ร. บ้านโนนพุธธา ต.ด่านจาก อ.โนนไทย .จ.โคราช
6-7 กันยายน 2551 ร.ร. ท่าแร่วิทยา ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
27-28 กันยายน 2551 ร.ร. หนองหญ้าปล้อง ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น 200 บาท+เสื้อ
11-12 ตุลาคม 2551 ที่ว่าการ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ 200บาท+เสื้อ
13-14 ตุลาคม 2551 ยังม่ะมีกำหนดการที่ชัด
25-26 ตุลาคม 2551 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.เเก่งคอย จ.สระบุรี
8-9 พฤศจิกายน 2551 km 7 ยังไม่กำหนดงาน
6-7 ธันวาคม 2551 ร.ร. กุดตุ้มวิทยา ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
6-7 ธันวาคม 2551 ตลาดค้าส่งโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.คราช
13-14 ธันวาคม 2551 ร.ร. บ้านหนองมะค่า ต.ปากช่อง จ.โคราช