ยินดีกับบอร์ดใหม่น่ะครับ

ยังไงก็แวะไปทักทายพวกเราได้น่ะครับ

เด็กโบ(ลาน) ขอนแก่นครับ