กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน
สถานที่ : ตรงข้ามสวนเบญจกิตติ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์(เพราะจะได้ดูไม่ต้องเหงนหน้ามอ งมาก)
เวลา : ตั้งแต่ 18.00 ถึง 21.00 น. พลุของประเทศจีนจำนวน 8 พันนัด ความสูง 100-200 เมตร รวมเป็นชุดใหญ่ 5 ช่วง
มาเจอกันประมาณ 18 .00 น.นะครับ

ช่วงที่ 1 พระภูมินทร์แห่งสยาม ดนตรีจะบรรเลงเพลงแสงเทียน จอม่านน้ำฉายภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนถึงก่อนขึ้นครองราชย์ มีความยาว 3 นาที
ช่วงที่ 2 เถลิงราชย์ บาทบงกช บรรเลงเพลง แผ่นดินของเรา จอม่านน้ำฉายภาพบรรยากาศในพิธีขึ้นครองราชย์และการเฉ ลิมฉลอง ความยาว 3 นาที
ช่วงที่ 3 เย็นศิระเพราะพระบริบาล บรรเลงเพลง สายฝน จอม่านน้ำ ฉายภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ และการเยี่ยมเยียนพสกนิกรในทุกพื้นที่ ความยาว 3 นาที
ช่วงที่ 4 พระบารมีจักรีเกริกฟ้า บรรเลงเพลง ใกล้รุ่ง จอม่านน้ำฉายภาพพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น การกีฬา ดนตรี การปกครอง ความยาว 3 นาที
ช่วงที 5 สดุดีมหาราชา บรรเลงเพลง สดุดีมหาราชา (มาร์ชราชวัลลภ) เป็นการจุดพลุชุดสุดท้าย จอม่านน้ำฉายภาพพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น การกีฬา ดนตรี การปกครอง ความยาว 3 นาที