อาทิตนี้ไปเที่ยวกันที่ พิพิธภัณฑ์เจษฎา ครับ ว่างๆไปกันนะครับ
ชมตัวอย่างที่ http://www.jesadatechnikmuseum.com/