1.ก้านตีไฟเลี้ยว เก่าเก็บ
2.ล้อคหูช้างด้านหน้า
3.ล้อคหูช้างหลัง
4.เลนไฟเบรกหลัง
5.ล้อเดิม+ยาง 2ล้อ 2500บ.
สนใจโทร089-7422663