มีร้านที่อยู่แถววัชพลบางไหมคับ จะได้ไม่ต้องไปไหนไกล
เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม้ต้องเข็นไกล ขอบคุณคับ