เขือนพระราม 6 ท่าเรือ แวะมาทักทายคับ........


ล้อยังคงหมุน....มิตรภาพยังเหมือนเดิม ที่เพิมเติมคือความห่วงใย.....


ถนนสายนี้ มีเราเป็นเพื่อน ขับเพราะรัก รักที่จะขับ...........