แก็ง 400 ไปขับ VASPA เถอะโดยเฉพาะ คันขาววววววว ***ช้ามากกกกกกกก :p :p