ผมซื้อรถมาจากสมุทรปราการ

ผมว่าจาไปโอนรถแต่ๆๆไอ้เจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์มันไม ่มีตัวตนแล้วทามไงงับ

แระอีกอย่างทามมายมันบอกว่าไปชำระภาษีตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับที่12 พ.ศ.2546