เด่วปายเปนจอ๋กโก๋ปั้มน้ำมันกัล

วันนั้นคัยติดฝนด้วยกัล คงรุ้ดี 555+

ts23