คือว่าอยากได้กระทะล้อชาลีหน้า-หลัง(พร้อมดุมเบรค) ราคาประมาณไม่เกิน800-1000 บาท
ถ้ามีฝากรบกวนส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรและราคามาที่
yd78_classic@hotmail.com

yuyอโยธยาคลาสสิค
ขอบคุณมาก