ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ............. ผ่านมาพัทยาเมื่อไหร่แวะทักทายกันนครับ