ตอนนี้บอร๋ดของเรายังไม่ได้จ่ายค่าบอร์ดเนื่องจากผมท ุกทีต้องเป็นคนจัดการแต่ผมไม่มีเวลาอีกทั้งไม่มีบัตร ธนาคารกรุงเทพเลยไม่ได้จัดการเลยฝากให้ทีมงานช่วยอีก แรงครับ