พี่ช่วยแนะนำรถที่จะขายหน่อยคับ ผมอยากจะได้เร็วนี้คับช่วยหาหน่อยนะคับ