อยากให้ชาวแองเกลียไดรวมตัวกันมากครับ ถ้ามีการรวมตัวกันเมื่อไหร่ผมพร้อมนะครับถ้าน้องเจนไ ปไหวนะครับ555