กำลังจะซื้อหัว แต่ที่ร้านเตือนให้ดูดีๆว่ามันเป็นหัวไต้หวันทำมาใหม ่หรือเปล่า
มันจะแข็งแรงสู้หัวเดิมๆของมันไม่ได้
ทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าดูยังไงอะดิครับ

มีวิธีดูไหมครับ ว่าของเดิมๆต่างกับหัวเหลี่ยมสปร้ินที่ทำโดย ไต้หวัน ยังไง
เฉพาะตรงหัวนะครับ
ขอบคุณครับ