ใครมีบัสเล่ห์ผมขอดูแพลดหน่อยครับ
พอดีแพลดของผมไม่ค่อยชัอเขาบอกว่าเป็น..บัสเล่ห์..กั นผมไม่แน่นใจช่วยทีครับเด็กใหม่/\3 ../\2