สำหรับในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจักงานเกิดขึ้นด้วยกัน 2 กลุ่ม
1 กลุ่มปะผุคลาสสิค จะจัดงานในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2551
2 กลุ่มแร้งคอย จะจัดงานในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2551
ส่วนเรื่องเวลา และจุดนัดหมายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สิ่งที่ฝากไว้ก็คือ ตรวจเช็คยานพาหนะให้พร้อมก่อนการเดินทางด้วยนะครับ