เพื่อเป็นประโยคต่อการเดินทางคับ

ขอบคุงคับ MCกระนวนคับ