ใบผ่านทางใกล้ได้รืยังเอ่ยย

ชาวดลาสสิดทุกฆนรออยู่นะกร๊าฟฟ เร่งๆทำให้พวกเราด้วย

ขอบดุณล่วงหน้ากร๊าฟฟ