เนื่องจากทางบ้านเราไม่ค่อยมีการรวมตัวและเราก้ออยาก ให้พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงมาคุยแลกเปลี่ยนความคิด
หรือใครมีกิจกรรมดีๆอะไรก้อมาแจ้งไว้นะคับ
ปล.เราจะมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันนะคับ