ใครอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่บังคับคนเยอะดู แลยากว่ะเอาแต่พวกใจๆไปดีกว่า