สิ้นฝน ต้นหนาว สำหรับ...ชาวเรา...
“ชมรมรถเก่า แร้งคอย” เชิญท่าน
ร่วมงาน “ซับป่าว่านแรลลี่ ครั้งที่ 6” วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2551
ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
(ค่ายลูกเสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทางไปน้ำตกเจ็ดคต)

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551
• เช้า-15.00 น. จุดรับรถแนะนำเส้นทางเข้างานฯที่ปั้ม ปตท.กิโลเมตรที่ 14 ถนนมิตรภาพ
• 15.00 น. ร่วมลงทะเบียนทำบุญ 100 บาท ที่เต้นท์อำนวยการ (ไม่เก็บบัตรผ่านประตู)
• 16.00 น. กิจกรรมประกวดรถประเภทต่างๆ
• 17.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อเย็น) โรงอาหารค่ายลูกเสือฯ
• 18.00 น. กิจกรรมภาคเวที

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551
• 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดสถานที่จัดงาน
• 08.00 น. ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


(สำหรับผู้ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และ สติกเกอร์งาน รับหางบัตรชิงโชค Honda C)
- ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ – ประกวดรถประเภทต่างๆ – MISSซับป่าว่าน –
รับบริจาคเสื้อผ้า – อุปกรณ์การเรียน - ชุดนักรียน - อุปกรณ์กีฬา

รายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่าย...
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามั คคี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ต.คำพราน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
• มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรร ม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี


ปล.
• รถที่เข้างานแล้วให้อยู่ในความดูแลของเจ้าของ
• ขนาดธงที่จะนำมาติดบนเวทีขอมีขนาด 1*1 เมตร


โดย... “ชมรมรถเก่า แร้งคอย”
ร่อนทั่วทิศ บินทั่วไทย กับแร้งคอย

ร่วมรณรงค์การขับขี่อย่างมีระเบียบวินัยพี่โบ้ 081-7565291 _ น้าเหลิม 086-7612148 _ น้าหมง 089-4949969
แฟน 084-8259590 _ ก้อง 089-1370046