ได้ยินมาว่าเพ่แว่ว พาน้องแบงไปไหนมาหรือครับ.................

บ้านน้องแบงค์แทบแตกกกกกกกกกกกกกกก.................

เป็นเพ่แล้วนะคุณวอ..แว่ว ยังลดระเลิกไม่ได้อีกหรือครับเพ่น้อง ก๊ากกกกกem95