ขอเชิญร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2551 วันที่ 4 ตค. 51 เวลา 18.00 น. ที่บ้าน นายอ๊อฟ เด็กแนวประจำกลุ่มจ้า ขอให้มากันเยอะๆนะครับ