คือว่าขาตะเกียบคตเอาไปดัดที่ไหนคับ เชียงใหม่-ลำพูน นะคับ