กำหนดการ โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เวลา 09.00-13.00 น. เดินทางเข้าสวนหลวงราชินิ 19 ไร่ ติดชายทะเล
เวลา 14.00-15.00 น. ร่วมกันขับรถรณรงค์เปิดไฟ ใส่หมวก รอบเมืองหัวหิน
เวลา 16.00 น. ชมการประกวดรถประเภทต่าง ๆ
1 . ประเภทครอบครัว สภาพเดิม มีทะเบียน 1รางวัล
2. ประเภทครอบครัว ไฟต่ำสภาพเดิม มีทะเบียน 1 รางวัล
3. ประเภทรถผู้ชาย ท่อเดียว สภาพเดิม มีทะเบียน 1 รางวัล
4. ประเภทรถผู้ชาย สองท่อ สภาพเดิม มีทะเบียน 1 รางวัล
5. ประเภทแฟนตาซี ทุกรุ่น 1 รางวัล
6. ประเภทรางวัลชมรมที่มามากที่สุด (นับจากการลงทะเบียน 1 รางวัล)
7. ประเภทรางวัลชมรมที่มาไกลที่สุด 1 รางวัล
8. ประเภทรางวัลแฟนตาซี เวสป้า – แลมเบ็ตต้า
9. ประเภทรางวัลแต่งตัวโดนใจ
เวลา 17.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. ประธานในพิธิกล่าวเปิดงาน
- มอบถ้วยรางวัลประเภทต่าง ๆ
- ประมูลของเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา
- กิจกรรมบนเวที
- แลกของที่ระลึก
เวลา 24.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่พันผ่อนของแต่ละชมรม
เวลา 10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

<DIV><FONT size=4>ติดต่อสอบถามได้ที่ <U>คุณหรั่ง