ให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัวและเช็ครถคู่ใจให้พร้อม เพราะเราจะเดินทางกันแล้ว