แก้ไขจุดนัดพบ

จากโลตัส บ้านโป่ง เป็น ปั๊มเอสโซ่

ตามแผนที่ที่จะลงบอกนะคับ