ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสองล้อ Classic BikeและBig Bike
ร่วมงาน
ปะผุคลาสสิค Forever Friends ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551
สถานที่จัดงาน ณ วัดโป่งยอ ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถวัดโป่งยอ ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551
เวลา 9.00 น. กลุ่มและชมรมรถต่าง ๆ รวมตัว ณ จุดนัดพบ ณ ปั๊มเอสโซ่ ( สำหรับกลุ่มใดที่กลัวไปไม่ถูก หรือ ต้องการพักรถก่อนเข้างาน )
เวลา 13.00 น. ออกจากจุดนัดพบไปยังสถานที่จัดงาน วัดโป่งยอ
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนประกวดรถคลาสสิค (ค่าลงทะเบียนประกวดรถ 50 บาท)
- รถประเภทเดิม ผู้ชาย
- รถประเภทเดิม ผู้หญิง
- รถประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามผู้ชาย
- รถประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามผู้หญิง
เวลา 18.00 น. ประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการทุกกลุ่มร่วมกิจกรรมด้า นหน้าเวที
เวลา 20.00 น. แลกของที่ระลึกมอบรางวัลประกวดรถทุกประเภท,มอบรางวัลมาไกลที่สุด,มอบรางวัลมามากที่สุด,ประกวดมิสซ้อนท้ายขวัญใจปะผุ
เวลา 21.00 น. สนุกกันยาวๆกับวงดนตรีแนวชาวสองล้อ
เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551
เวลา 9.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 13.00 น. ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีและรับแจกวัตถุมงคล หลวงพ่อสง่า

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเข้างาน 100 บาท รับของที่ระลึกจำนวนจำกัด ส่วนรายได้ทั้งหมดมอบให้กับวัดโป่งยอ สำหรับกลุ่มใดที่พอรู้จักทางและที่จะไม่มาที่จุดนัดพ บสามารถเข้างานได้เลย มีสต๊าฟแนะนำเส้นทางตลอดทางเข้างาน เมื่อเข้างานให้ทุกคนต้องห้อยป้ายเข้างาน เพื่อสะดวกในการตรวจตราความเรียบร้อย ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาให้ออกจากงาน ขอความร่วมมือทุกกลุ่มโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด ้วย
สนใจร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกเรื่องได้ที่
คุณเล่086-3030876,คุณโด่ง089-9637964,คุณโอ083-2349920