ชมรมรถเก่า สนิมโนนสูงโคราช
Happy Birht Day
ครบรอบ 8 ปี

เรียนเชิญชาวสองล้อ ร่วมกันสร้างฝันแบ่งปันให้น้อง ครั้งที่ 1
20-21 ธันวาคม 2551
ณ โรงเรียนบ้านเพิก ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


ติดต่อกลุ่ม
พี่บอล 084-4788908,044-379092
พี่โต้ง 084-9848094
พี่กาย 084-8339226