เรียนสมาชิกทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกชมรมสุพรรณคลาสสิคทุกท่านเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตุลาคม ที่บ้าน อ. สาโรจน์ วันที่ 12 ต.ค. 2551 เวลา 9.00 น. ครับ