มีปัญหาก็คือ

เขียนช์อที่อยู่ไม่ครบ มีตีกลับมาเเล้ว ช่ายกรุณนาเขียนที่อยู่ให้ชัดๆๆด้วยนะครับem84