คือว่า cg125 ใส่เกียโยงรถตลาดรุ่นใหนได้บ้างครับ หรือ แบบแปลงง่ายๆหน่อยนะครับ