ประมาณ 3-4ทุ่ม ชื่อ บ้าน น้ำ......ไรสักอย่างนี้ละ ดักตี ดีที่ไม่เป็นไร


ใครโดนบ้างมาเล่ากันฟังด้วยนะครับ