เมื่อรู้แล้ว ก้อ ต้องช่วย กาน แก้ นะ กร๊าฟ

มิตรภาพ กับคำว่า ....เสี่ยว...

ซุมเฮา CLASSIC BIKE มหาสารคาม