ก็เอารูปส โปตั๋นมาลงดิหล่อเลย บุ๊คล้อลอยไม่ใช่ท่านเทพบุ๊คได้ที่2คุยทั้งซอยไปเลย