ขอบคุณพี่น้องชาวสองล้อที่มาร่วมงาน

ขอบคุณที่ทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจ