เอาคร่าวๆก่อน

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2551
ณ จังหวัดสระบุรีทางลัดขึ้นเขาใหญ่
15.30 น. รวมตัวกันที่ร้านนินจา
17.00 น. ออกเดินทาง

ใครมีเต้นท์เอาไปด้วย
เก็บตังค์ค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 200 บาท


ท่านผู้ใดสนใจร่วมเดินทางเชิญได้ที่คลองสี่ร้านนินจา ตรงข้ามทางเข้าวัดกลางคลองสี่