ว่าเปงกลุ่มไหนที่ถูกยิงเผื่อรู้จักจาได้ช่วยเหลือกา นได้เสียใจจริงๆๆครับที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้น
แล้วต่อไปใครจากล้าวิ่งละครับ คิดดูว่ามีเหตุการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถ้ามีคนเจอเหต ุการอย่างนี้อีก
จาได้เตรียมตัวป้องกัน เราวิ่งบนถนนก็เสี่ยงมากแล้วยังมีพวกไวรุ่นตามยิงอีก หนักไปใหญ่เลย
ยังไงขอให้ทุกๆคนที่รักคาสสิคแสดงตัวกันหน่อยนะครับว ่าควรจะทำยังไงกัน
เผื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก จาได้บอกน้องๆๆที่วิ่งใหม่ได้เปงหัวจิงๆๆครับ