ในทุกวันนี้ผมมักเห็นผู้ที่ทำเครื่องให้วิ่งปูดปราดก ันมากมายแล้วผมก็เคยถามบางคนว่าทำเครื่องแรงเพื่ออะไ ร คำตอบที่ผมได้คือ ทำเพื่อเดินทาง และผมเคยถามว่าเคยไปไกลสุดแค่ใหน คำตอบเขาคือแถวๆบ้านออกไกลไม่ได้ กลัวตำรวจจับ ไม่มีเวลาไป ไม่ชอบเดินทางผู้ปกครองไม่ให้ไป ผมเลยยากจะถามว่าแค่วิ่งแถวบ้านจำเป็นด้วยหรือต้องทำ เครื่องแรง แต่ผมก็ไม่ถามกลัวโดน ผมก็รู้ว่าผู้ที่ทำเครื่องเหล่านี้ก็แค่อยากโชว์พาวเ ฉยๆ ไม่นานนักเขาหยุดเล่น สำหรับผมแล้วการเดินทางในรัศมีไม่เกิน100โลเครื่องเด ิมแบบเดิมๆก็ฉลุย ในรัศมี200โลควรเป็นเครื่องcdiแล้ว รัศมี300โลควรเป็นข้อดรีมหรือเวฟแล้ว แต่ถ้าเกิน400โลขอแรงแบบเหนียวๆ ผมทำแล้วทุกขั้นตอน
แต่ผู้ที่ทำเครื่องเพื่อเดินทางเขามักทำทุกอย่างเพื่ อความปลอดภัยทุกอย่างเช่น ปลอดภัยจากตำรวจ เครื่องไม่พังในการเดินทางแบบทำแรงเกินเหตุ เครื่องที่ทำวิ่งได้ยาวๆ ผมก็เคยทำแรงเกินเหตุจนเกิดปัญหาเครื่องพังระหว่างเด ินทาง แต่ตอนนี้ก็ลดลงแล้วเพื่อการเดินทางครั้งใหม่แบบรวดเ ดียวถึงเหมือนเดิม ใช้stepแบบพื้นๆ ข้อเวฟเดิมไม่ยืดกลัวพังอีก เสื้อเวฟ ฝาเวฟ แคร้ง3เกียร์เดิมหมายเลขเดิมแท้ไม่ตอกกลัวตำรวจไม่ย้ าย เสาเสื้อใช้รูเดิมกลัวแปลงแล้วเกิดปัญหา ลูกสูบไม่เกิน53มิล โซ่วาวลิ้นเดิมไม่มีการต่อกลัวขาดระหว่างเดินทาง ฝาสูบก็ใช้วาวล์เดิมกลัวเกิดปัญหาเหมือนที่แล้วมา ตอนนี้ก็มาวัดกันที่ความสมบูรณ์ของอะไหล่ที่เราใส่แล ะการขี่ของเรา