เรียนเชิญชาวคลาสสิกทุกชมรมทั่วประเทศไทยรวมแข่งขันก ะชับความสามัครคี

จัดโดยชมรมสนิมติดปีก(อําเภอแม่ใจ)ณ.บริเวญสนามหน้าอ ําเภอแม่ใจเก่าในวันเสาร์ที่1พย2551
รายการแข่งขัน
-ฟุตบอล7คน
-ชักขะเยอ10คน
-เตะปีบ
-แข่งกินเบียร
-วิ่งเปรียว
-และอื่นๆๆอีกมากมาย
และตอนเย็นรวมพบปะสังสรรที่หนองเรงทราย(บรรยากาศเหนื อคําบันยาย)
งานเริ่มเวลา13.00น
สอบถามได้ที่(คุณตั้มประธานชมรม0841766246/0877577040)เชิญนะคับts32