เชิญชวนล้อเล็กชาวลำปางที่สนใจร่วมทริปนี้คับ พิดโลก----เชียงราย 5-7 ธันวาคม 2551นี้คับ.....เนื่องด้วยเราล้อเล็กVespaContoursPh itsanulokeนำของและอุปกรณ์การเรียนไปบริจาคโรงเรียนช าวเขาที่ขาดแคลนตามเส้นทางที่เราผ่านไปดังนี้คับเริ่ มจากพิดโลกไปตามเส้นทางอุตรดิตถ์,เด่นชัย,แพร่,ถึงเช ียงราย,ไปแม่สายและไปภูชี้ฟ้ากลับพิดโลกก็ประมาณนี้ค ับ.......สนใจติดต่อพวกเราได้ที่กลุ่มVespaContoursP hitsanuloke ประธานกลุ่ม สมภพ 081-8888-224,อนุโรม 089-9609-298,ภายัพ 089-2726-221เรายินดีต้อนรับทุกท่านร่วมการเดินทางในครั้งนี้แ ละร่วมบริจาคได้คับขอขอบคุณมากๆๆๆ