เบาะลาซาลเท่าไรคร้าบ แบบสีดำเรียบอ่ะคร้าบเบาะยาวนะคร้าบ